स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इञ्जियिनरिङः पूर्णकालीन करार उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना ।