स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इञ्जिनियरिङः पूर्णकालीन सेवाका लागि शिक्षकको लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना