स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङः लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना