स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्ग : पूर्णकालीन करार सेवामा शिक्षक पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना