स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः पूर्णकालीन करार सेवामा शिक्षकको पदपूर्तिको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना