स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः सर्भे क्याम्प सञ्चालसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना