स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः करार सेवा उपप्राध्यापक पदमा आवेदन दिनेहरूको अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना