स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः फर्निचर खरिदसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना