स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः स्नातकतहको पठनपाठन भौतिक रूपमा २०७७ फागुन १६ गतेदेखि सञ्चालन हुनेसम्बन्धी सूचना !!!