स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना