स्कूल अफ इञ्जिनियरिङ्ः अन्तर्वार्तासम्बन्धी जरूरी सूचना