सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना

प्रशासनिक पदसम्बन्धी सूचना

शैक्षिक पदसम्बन्धी सूचना १, क्रमशः २