सूचना !!!

सूचना !!!

मिति २०७७/०५/१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीबाट संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० बमोजिम कास्की जिल्लाभर लागूहुने गरी जारी गरिएको आदेश अनुसार विश्वविद्यालय, क्याम्पस लगायतका सेवा तथा स्थलहरू नखोल्नुहुन तथा सञ्चालन नगर्नुहुन भन्ने भएकाले पोखरा विश्वविद्यालयमा सोही अनुसार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।


लोकप्रसाद ढकाल
सूचना अधिकृत
मितिः २०७७/०५/२० गते

Sharing is caring!