व्यवस्थापन सङ्कायः अन्तरवार्ताको समायावधि थप गरिएको सम्बन्धी सूचना