व्यवस्थापन संकायअन्तरगत सञ्चालित Master Programs को Fee Paying तर्फको लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुने उम्मेदवारहरुको Merit List प्रकाशितसम्बन्धी सूचना