व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतहको भर्नाको अन्तरवार्ताको समय थप गरिएको सूचना