व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतहको छात्रवृत्ति परीक्षामा उर्तिण हुने उम्मेदवारहरूको योग्यता सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको सूचना