विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिलाई समावेश गरी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई सूचना