विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्ति र पूर्णशुल्कीय केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!