विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्ति २०७७ (September Intake-2020) Master of Science in Computer Science कार्यक्रमको दोस्रो Awarded List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!