विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्ति २०७७ (September Intake-2020) को College Allocation List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!