विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्तितर्फ स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको Final Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना