विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्तिको MSc ISE कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी सूचना !!!