विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः छात्रवृत्तिको MSc TEAM र MSc CM कार्यक्रमहरूको दोस्रो Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना