विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको ME Computer/MSc ISE/MSc Computer Science, MSc SE/MSc PHDE/MSc HE/MSc TEAM, MSc NRM/MSc IWRM/MSc EM, MSc CM र MSc Bioinformatics कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको दाबी बिरोध पश्चातको Final Merit List/Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!