विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको Master of Science in Electrical Engineering in Power System कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको दाबी बिरोध पश्चातको Final Merit List/Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!