विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सूचि दर्ता गर्नेबारेको सूचना