विज्ञान तथा प्रविधि संकायः २०७६ (March Intake 2020) को दाबी बिरोध पश्चातको Scholarship Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना