विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति २०७५ को Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना