विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको परिवर्तित समय तालिकासम्बन्धी सूचना