विज्ञान तथा प्रविधि संकायः स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको पूर्णशुल्कीय तर्फ दोस्रो प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना