विज्ञान तथा प्रविधि संकायः स्नातकोत्तरतह कार्यक्रमको छात्रवृत्ति र पूर्ण शुल्कीयको प्रवेश परीक्षाको दाबी विरोध पश्चातको Final Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना