विज्ञान तथा प्रविधि संकायः छात्रवृत्तिको स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको कलेज तथा कार्यक्रम छनौट पश्चातको Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!