ल्याब फिजियोथेरापी र ल्याब एमएलटी पदको छनौट प्रक्रियामा सफल हुने उम्मेदवारको नामावली प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!