मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायः स्नातकोत्तरतहको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा दरखास्त बुझाउने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना