मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायः स्नातकोत्तरतहतर्फको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको परीक्षासम्बन्धी सूचना