स्व.वि.यू. निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना !!!