पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रवेशपत्र (Admit Card) प्राप्त गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना