पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि अनुसूचि फारम भर्ने र आवेदन गर्ने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।