पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको खुल्ला प्रतियोगिताको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना