पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अन्तरवार्ताको समय सच्चाइएको सूचना