पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः खुला प्रतियोगिताको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।