पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको प्रशासनिक पदहरूको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना