पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना