पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः त्रुटि सुधारसम्बन्धी सूचना !!!