पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना