पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयः प्रशासनिक पदहरूको खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना