पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालः सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूचि दर्ता गराउनेसम्बन्धी सूचना ।