पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालः लिखित परीक्षाको अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्बन्धी सूचना