पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना